Klubin kehittämisrahasto

KEHITTÄMISRAHASTO - SUKUPOLVIEN ARVOPERINTÖ TULEVILLE SUKUPOLVILLE

Suomalaisen kulttuurin, kansan elintapojen sekä aikaisemmilta sukupolvilta perittyjen arvojen kunnioittaminen ovat Tampereen Suomalaisen Klubin toiminnan kantavia periaatteita.

Me suomalaiset olemme saaneet perinnöksemme vapaan ja vauraan isänmaan, oman äidinkielen ja rikkaan, kansallisen kulttuurin. Tätä perintöä Klubi haluaa vaalia ja kehittää sekä siirtää perässä tuleville, uusille sukupolville. Tähän pyritään klubin kehittämisrahaston avulle.

*** Tee lahjoitus rahastoon - olet rakentamassa elämän perustaa myös jälkeesi tuleville ***

Rahaston tilinumero: FI90 1146 3000 5859 24

KEHITTÄMISRAHASTON SÄÄNNÖT

1 §
Rahaston nimi on Tampereen Suomalainen Klubi Ry:n kehittämisrahasto.

2 §
Rahaston tarkoituksena on Tampereen Suomalaisen Klubin toiminnan tukeminen ja kehittäminen. Rahaston pääomaa ja vuotuista tuottoa voidaan johtokunnan päätösten mukaisesti käyttää Tampereen Suomalaisen Klubin toiminnan, erillisprojektien ja kehityshankkeiden rahoittamiseen.
Pääomaa ja tuottoa voidaan käyttää erityisesti:

-klubin uusien toimintamuotojen kehittämiseen

-suomalaista kulttuuria ja suomalaiskansallisten perinteiden vaalimista tarkoittavaan työhön

-isänmaallisten, sivistyksellisten, yhteiskunnallisten ja kansainvälisten kysymysten käsittelyyn

3 §
Rahaston pääomaa voidaan kartuttaa lahjoituksilla, testamenteilla, keräyksillä ja arpajaisilla. Rahaston tili on 114630-585924. Rahastolla voi olla alarahastoja.

4 §
Rahaston säännöt vahvistaa Tampereen Suomalainen Klubi ry:n yleinen kokous. Rahaston sääntöjä voidaan muuttaa yleisen kokouksen päätöksellä. Asiasta on ilmoitettava kokouskutsussa ja muutoksen on tullakseen voimaan saatava vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä.

5 §
Rahaston hallinnasta vastaa Tampereen Suomalainen Klubi ry:n johtokunta. Rahaston varojen käyttö perustuu johtokunnan erillisiin päätöksiin.

6 §
Rahaston pääoma tulee sijoittaa turvaavasti ja tuottavasti.

7 §
Jos Tampereen Suomalainen Klubi ry:n toiminta päättyy, siirtyvät rahaston varat samaan tarkoitukseen, mitä Tampereen Suomalainen Klubi ry:n varoista on sen säännöissä määrätty.

Nämä säännöt on käsitelty Tampereen Suomalainen Klubi ry:n johtokunnan kokouksessa 24.04.2017 sekä Tampereen Suomalainen Klubi ry:n yleisessä kokouksessa 18.09.2017.