KÄYTTÖEHDOT

KÄYTTÖEHDOT

Olet tervetullut käyttämään Tampereen Suomalainen Klubi-sivustoa (“Sivusto”) alla mainituin käyttöehdoin ja edellytyksin. Mikäli sinulla on kommentteja tai kysymyksiä, ota yhteyttä: info@tampereensuomalaineklubi.fi

Käyttöehdot

Avaamalla Sivuston ja käyttämällä sitä sinun katsotaan lukeneen ja hyväksyneen nämä Käyttöehdot. Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja tai niiden jotain osaa, sinun ei tule avata eikä käyttää Sivustoa.
Tampereen Suomalainen Klubi:lla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja ajoittain. Tämän sivuston tällaisten muutosten jälkeen jatkunut käyttö osoittaa, että olet hyväksynyt muutetut Käyttöehdot.

Sisällön paikkansapitävyys
Tampereen Suomalainen Klubi pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että Sivuston sisältö on paikkansapitävää ja ajan tasalla, mutta ei anna mitään takuita Sivustolla esiintyvien tietojen luotettavuudesta, paikkansapitävyydestä tai täydellisyydestä.
Sivuston omistajalla on oikeus lisätä ja poistaa Sivuston aineistoa oman harkintansa mukaan ja siitä etukäteen ilmoittamatta.

Immateriaalioikeudet

Kaikki Sivuston sisällön tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet sekä tietokoneohjelmat ja kaikki HTML- ja muut koodit, jotka sisältyvät Sivustoon, säilyvät aina kiistattomasti Tampereen Suomalainen Klubi:lla ja/tai niiden toimittajilla, ja ovat suojattuja tekijänoikeus- ja muiden lakien ja kansainvälisten sopimusten säännösten nojalla.
Käyttäjillä ei ole oikeutta muokata, kopioida, levittää, välittää, esittää, edelleenvälittää, toisintaa, julkaista, lisensoida, hyödyntää kaupallisesti, käyttää johdannaisteosten luomiseen, siirtää tai myydä mitään aineistoa, joka ajoittain esiintyy Sivustolla, ilman etukäteen myönnettyä kirjallista lupaa.
Sivusto ja sen sisältö ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Kaikki tekijänoikeudet kuuluvat Tampereen Suomalainen Klubi:lle, ellei toisin ole mainittu. Rajoittamatta edellä mainittua, yllä mainittujen aineistojen kopiointi toiselle palvelimelle tai sijaintipaikkaan julkaisua, toisintamista tai levittämistä varten on nimenomaisesti kielletty.
Kaikki Sivustolla esiintyvät tavaramerkit on merkitty joko ®-symbolilla tai ™-symbolilla. Kaikki tavaramerkit, jotka esiintyvät Sivustolla, joko kuuluvat Tampereen Suomalainen Klubi:lle tai Tampereen Suomalainen Klubi on hankkinut luvan tavaramerkin haltijalta tavaramerkin käyttämiseen Sivustolla.
Mikäli haluat saada luvan käyttää jotain Sivustolla ajoittain esiintyvää tavaramerkkiä tai muuta materiaalia, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen info@tampereensuomalaineklubi.fi

Sivuston sisällön kaupallisen käytön kielto
Sinulla on lupa käyttää Sivulla ajoittain esiintyvää aineistoa ainoastaan siten kuin Tampereen Suomalainen Klubi tai aineiston toimittajat ovat nimenomaisesti oikeuttaneet.
Tämä Sivusto on tarkoitettu tarjoamaan Tampereen Suomalainen Klubi:n palveluihin ja tuotteisiin liittyvää tietoa ja Sivusto on suunniteltu ainoastaan henkilökohtaista ja ei-kaupallista käyttöä varten.

Linkitys
Tampereen Suomalainen Klubi saattaa ajoittain sisällyttää Sivustoon linkkejä muihin sivustoihin tai lähteisiin, joita hoitavat muut tahot. Nämä linkit on annettu käyttäjien mukavuutta varten, eikä Tampereen Suomalainen Klubi ole vastuussa tällaisten ulkopuolisten sivustojen tai lähteiden saatavuudesta. Tampereen Suomalainen Klubi ei ota eikä hyväksy vastuuta tällaisten ulkopuolisten sivustojen sisällöstä, eikä Tampereen Suomalainen Klubi:lla ole mitään vastuuta eikä valvontaa ulkopuolisten sivustojen hoitajien yksityisyydensuojaperiaatteita koskien.
Suosittelemme tarkastamaan näiden ulkopuolisten sivustojen käyttöehdot ja yksityisyydensuojaperiaatteet ennen sivustojen avaamista ja käyttämistä.

Vastuunrajoitus
Internet on luonteeltaan epäluotettava tiedotusväline. Sen vuoksi hyväksyt sen, että tämä Sivusto tarjotaan sellaisena kuin se on ja siten kuin se on saatavilla.
Tampereen Suomalainen Klubi pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, että Sivusto toimii asianmukaisesti kaikkina aikoina, mutta Tampereen Suomalainen Klubi ei takaa, että tämä Sivusto tulee olemaan keskeytyksetön, oikea-aikainen, turvallinen tai virheetön, että virheet korjataan tai että tämä Sivusto tai palvelin, joka saattaa sen käytettäväksi, ovat vapaita tietokoneviruksista tai ohjelmavirheistä tai muista vioista.

Sovellettava laki
Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja näitä tulkitaan Suomen lain mukaisesti.