Gastronomisen kerhon toimintaperiaatteet

Vuoden 2014 alussa aloitti toimintansa uusi harrastuskerho nimeltään Gastronominen kerho. Sen tarkoituksena on gastronomisen tiedon ja taidon lisääminen jäsenistönsä piirissä. Tämä tapahtuu muun muassa seuraavin toimintamuodoin:

- laaturavintoloihin ja niiden tarjontaan tutustuminen
- eri teemoihin perustuvien aterioiden nauttiminen ja arviointi
- raaka-aineiden valinta, käsittely ja valmistaminen ateriaksi
- ruoanvalmistusprosessien harjoittelu
- perinneruokien tunnettuuden ja osaamisen lisääminen

Klubin jäsenet voivat hakeutua kerhon jäseniksi sihteerille osoitetulla sähköpostilla. Vapaamuotoisessa hakemuksessa pyydetään kuvailemaan asiaomaisen tähänastinen gastronominen harrastuneisuus (liika itsekritiikki pois) ja odotuksensa kerhon toiminnalta.

Jäsenet saavat kutsun tuleviin tapahtumiin sähköpostilla.