Johtokunta, toimihenkilöt, toimikunnat ja työryhmät

Klubin asioita hoitaa hallitus, jota nimitetään johtokunnaksi. Johtokunnan tehtävänä on hoitaa Klubin taloudellisia asioita, kantaa ja vastata Klubin puolesta ja edustaa sitä. Klubin esimiehen tehtäviin kuuluu johtaa Klubin aatteellista toimintaa, vastata Klubin kokousten asiasisällöstä ja johtaa niissä puhetta. Esimiehen päävastuualue on ohjelmatoiminta ja varaesimiehen tiedotustoiminta.

Klubin toimihenkilöt:
- Johtokunnan sihteeri huolehtii johtokunnan sekä klubin kokousten sihteeritoiminnoista
- Taloudenhoitaja hoitaa Klubin taloushallintoa
- Jäsenkirjuri hoitaa jäsentiedostoja

Syyskokouksen nimittäminä toimivat kymmenen toimikuntaa, jotka kukin johtavat omaa harrastuskerhoaan:
Biljarditoimikunta, Gastronomisen kerhon toimikunta, Golftoimikunta, Keskiviikkokerhon toimikunta, Kirjanmerkkikerhon toimikunta, Kirkkovenetoimikunta, Klubinaiset-toimikunta, Maanpuolustustoimikunta, Ruutiukot-toimikunta sekä Tiede- ja teknologiatoimikunta.

Johtokunnan nimittäminä ja alaisena toimii viisi työryhmää:
hallinto- ja taloustyöryhmä, jäsentyöryhmä, ohjelmatyöryhmä, tiedotustyöryhmä ja tulevaisuussuunnittelutyöryhmä.