Sointu Lanki

10.5.2022

KLUBILLA VÄITELTIIN 4.5.2022

Tietokirjailija Ari Ojapelto, joka on uusliberalismin vankkumaton vastustaja, otti yhteen Risto Harisalon kanssa, joka on klassisen liberalismin tutkija ja puolestapuhuja. Väittely oli ensimmäinen laatuaan Klubimme historiassa.

Ari Ojapelto esitti vakuuttavat tilastolliset perusteet uusliberalismin vahingollisuudesta koko yhteiskunnalle. Koska uusliberalismi ei hänen mukaansa ole kyennyt lunastamaan lupauksiaan, siitä olisi päästävä eroon. Se vie ihmiset ja yhteiskunnan ojasta allikkoon.

Risto Harisalo hyväksyi Ari Ojapellon analyysin ongelmista, mutta kiisti uusliberalismin syyllisyyden niihin. Harisalon mukaan Ojapellon tunnistamat ongelmat ovat todellisia, mutta syyllisiä niihin pitäisi etsiä erilaisista kollektiivista järjestelyistä, kuten tavoitteellisesta sääntelystä, tarkoitushakuisista tulonsiirroista ja julkisen vallan keskittymisestä.

Harisalo antoi tunnustusta Ojapellolle siitä, että hän jaksaa toimia yhteiskunnan kriitikkona aikana, jolloin heitä ei haluta kuunnella.

Väittelyä oli kuuntelemassa 12 Klubimme aktiivia. Puheenjohtaja Pasi-Heikki Rannisto hallitsi keskustelua ja antoi tilaa osallistujien kommenteille.

Jäämme odottamaan jatkoväittelyä!

Klubin esimies Mikko Turunen on lähettänyt membookin kautta jäsenille linkit tietokirjailija Ari Ojapellon kirjoista ja väitteistä, Professori Risto Harisalon kirjoja on luettavissa/lainattavissa klubin kirjastosta (mm Risto Harisalo&Jani Rajaniemi: Liberaali valtio, toimiva yhteiskunta)