Lakimies, OTM Olli Teivaala: Testamentti ja perintösuunnittelu

Lounaskokouksen aluksi Ruutiukot seurasivat suorana lähetettyä Tasavallan Presidentti Sauli Niinistön ja Suomessa vierailulla olevan NATOn pääsihteeri Jens Stoltenbergin tiedotustilaisuutta Presidentin linnasta.

Olli Teivaala työskentelee Asianajotoimisto Facta Oy:ssä, jossa hänen ohellaan työskentelee 10 lakimiestä ja 4 muuta henkilöstöön kuuluvaa.

Esitelmän sisällön keskeisen annin muodostivat aihekokonaisuudet

+ Perintösuunnittelu yleensä

+ Testamentti

+ Avioliitto

+ Lahjat

+ Vakuutukset

Perintösuunnittelu

+ Verotus

  • verotuksen minimointi

+ Henkilösuhteet

huomioitava myös perinnönjaon toteuttaminen

+ Perittävän tahto

Miksi suunnitella perintöä?

+ Riitojen välttäminen; ”Ei meille mitään riitoja tule”.

+ Tulevaisuuden ja jatkuvuuden turvaaminen

+ Maa- ja metsätilat

+ Verotuksellinen tehokkuus

Testamentti

+ Kuolemanvaraismääräys

+ Tekijänsä viimeinen tahto

+ Määräykset ja toivomukset

+ Tarkat muotomääräykset

+ Vain alkuperäinen pätevä

+ Vaikka perilliset haluaisivat pitää pätevänä, verottaja voi olla eri mieltä

+ Hyvän testamentin elementit

  • tekijänsä tahdon mukainen
  • ajantasainen
  • riittävän muttei tarpeettoman yksityiskohtainen
  • riitoja poistava, ei synnyttävä
  • selkeä ja ehjä kokonaisuus
  • muut asiakirjat huomioiva

+ Oma vai keskinäinen testamentti

+ Erityistestamentti eli legaatti

Matti saa kesämökin.

+ Yleistestamentti

Mikko saa kaiken muun.

+ Hallinta- vai omistusoikeus

Hallinta- eli käyttöoikeus

Esineellä aina omistaja

Yleisiä testamenttiehtoja

+ Perillisten puolisoiden avio-oikeus

+ Hallintaoikeus

+ Ennakkoperintäolettama

+ Sovellettava laki

+ Perinnöttömäksi tekeminen

Toisen omaisuus

+ yhteistä omaisuutta ei ole

Lakiosa

+ Lakiosa on puolet perintöosasta

+ lakiosa on vain rintaperillisten oikeus

Käyttöä ja luovutusta koskevat rajoitukset

+ Määräys versus toive; Veteen piirretty viiva

Kaikki eivät tarvitse testamenttia

Perimysjärjestys

+ rintaperilliset

+ leski

+ toissijaiset perilliset

+ valtio

Lakiosa ja perintöosa

+ Lesken oikeus pitää jäämistöä jakamattomana

+ Lesken oikeus pitää asuntoa ja koti-irtaimistoa jakamattomana

Verovapaudet

+ Yleinen verovapaus< 20 000 €

+ Puolisovähennys < 90 000 €

Omaisuuden pilkkominen

+ 10 lasta ja lastenlasta voi saada 199 999 € < verottomana

Hallintaoikeus versus omistusoikeus

+ Veron määräytyminen hallintaoikeustilanteessa

Ikäkerroin x tuottokerroin x käypä arvo = hallintaoikeuden arvo;

80-vuotias leski ( 5 % ) x vakituinen asunto ( 5 % ) = 250 000 €:n

arvosta 62 500 € hallintaoikeuden arvona.

Perintövero on progressiivinen

Muistettava henkilösuhteet:

+ Avioehtosopimus poissulkee avio-oikeuden

+ Avioero versus puolison kuolema

+ Ositus tai erottelu ennen perinnönjakoa

+ Tasinko on verovapaata

+ Vastaako puoliso veloistani?

+ Lesken tasinkoprivilegi

Lahja

+ 3 vuotta, < 5000 €

+ Lahja versus perintö perintöverotuksellisesti?

+ Hallintaoikeuden pidättäminen

+ Milloin kannattaa tai täytyy tehdä lahjakirja?

+ Ennakkoperintö vai muu lahja?

  • Verotus
  • Ennakkoperintöolettama
  • Suosiolahja

Erilaiset henkivakuutukset

+ Milloin maksetaan ja kenelle?

Edunsaajamääräys ohittaa testamentin

Perintö- vai tulovero?

Vaikutus perinnönjakoon

Koettua elämää

+ Testamentti nimetty avioehdoksi, avioehto testamentiksi ja ei rekisteröity

+ Mitään testamentin omaisuutta ei enää olemassa

+ Testamentti ei enää todellisen viimeisen tahdon mukainen

+ Kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus sekoitettu

+ Testamentti aviopuolisolle, avioero. Miten käy testamentin?

+ Testamentti on yllättäen kadonnut

+ Lahjakirjasta on puuttunut kaupanvahvistus

+ Testamentattu äidin omaisuutta

+ Todistajat eivät samanaikaisesti läsnä

+ Esteelliset todistajat

Referaatti: Jukka Sola