Kirkkoherra Pekka Paakkanen: Kaanaan ja Suomen kieltä

Paakkanen selvitti aluksi esityksen tarkoituksen. Se on keskittyminen seuraaviin kokonaisuuksiin.

+ Huoli nykyään käytetystä suomen kielestä

+ Omia kokemuksia

+ Suomalaisen kielihistorian vaikutuksesta

+ Kirkollis-hengellisen kielenkäytön ongelmista erityisesti

+ Liikkeistä ja kirjallisuudesta

Esitelmöitsijä toi esiin seuraavaksi

Omia kokemuksia

+ kielen ymmärtämisen alku seurakunnasta

+ Itä-Suomen maallikkosaarna

+ ulkomainen ”ryhmäpuhe”

+ seurakuntatyön opetus; varsinkin palaute

+ kokemus teologisista ammattisanoista

”Kaanaan kielen” käyttö

+ Halventava ja vitsiksi tarkoitettu nimittely

+ Murteiden kasvava arvostus on lieventänyt ”Kaanaan kielen” huonoa mainetta

+ ”King James” (KJV) – ilmiö englanninkielisessä maailmassa

Suomen kielen kehityksestä

+ Suomen kielen kehitys auttaa näkemään ”Kaanaan kielen” lähtökohdat ja sen alkuperäisen väistämättömyyden.

+ Vanhin suomenkielinen teksti on Kangasalan papin muistikirja, ns. Westhin codex, jonka alkulause kuuluu: Se paha hengi, joka kiusapi ja vaiwapi inhimistä muren ja surun kanssa…

Mikael Agricola joutui keksimään sanoja ja ilmauksia, jotka ovat vaikuttaneet nykyiseen kieleemme asti.

Raamatunkäännökset

+ Lukutaito oli pitkään kirkon opetuksen varassa

+ Opiskelumetodina oli kauan ( osittain 1900-luvulle asti) ulkoluku, joka painoi kir- kollista kielenkäyttöä monen sukupolven mieleen.

+ Erityiset sanalähteet olivat:

Lutherin Vähä-Katekismus ja Svebiliuksen katekismus. Molemmat käyttivät ”Mitä se on”-kysymyksiä.

”Kaanaan kielen” muodostuminen ryhmän tunnuskieleksi

+ Omien tunnistaminen tuli tärkeäksi

  • Oikea oppi
  • Luotettavuus

+ Postillat ( sanakirjat ) pitkään tärkeitä

Niitä käännettiin muistakin kielistä ja maineikkaiden hengellisten johtajien pu-

heita julkaistiin.

Postilloja oli runsaasti ( nimi: post illa verba )

M. Luther, Kirkkopostilla

J. Wegelius

Chr. Scriver

Tuomas Kempiläinen ( ei postilla )

Johan Arndt

S. Praetorius

John Gerhard

Nohrborg

Joh. Bäck

W. Malmivaara

G. Johansson

Herätysliikkeitä, joissa esiintyi ”omaan” joukkoon liittyviä ilmaisuja ja sanoja

+ Heränneet l. Körtit

+ Evankeliset l. Hedbergiläiset

+ Lestadiolaiset: vanhoilliset, esikoiset, pikkuesikoiset, uusheränneet

+ Helluntailiike: hajaantuvat useiksi ryhmiksi

Esimerkkejä runsaasta sanastosta

vanhurskaus, vanhurskas, oikeudenmukaisuus, kelpaaminen, hyväksytty

parannus, kääntyminen, mielenmuutos

Paremmaksi tuleminen kristillisyyden edellytyksenä on harhaanjohtavaa!

parannus, kääntyminen, mielenmuutos

Paremmaksi tuleminen kristillisyyden edellytyksenä on harhaanjohtavaa!

autuas, onnekas, onnellinen

pelastus, -rangaistuksesta, tuomiosta, vaarasta, perille pääseminen ( Jumalan luo ),

”ristin luo”, ”ristin juurelle” ( ristisanontoja paljon ) ; etsii luottamusta Jumalaan ja Jeesuksen tekoon. Oman asian
käsittely tapahtuu Jeesuksen kuolemassa.

verimystiikka, Jeesuksen veressä… viittaus Jeesuksen kuolemaan meidän sijaisenamme. ( Zinzendorfin liike korosti vereen viittaavia sanontoja). Osittain vertaus.