Varatuomari Jukka Lehmusvirta: Jenny ja Antti Wihurin Rahasto - suomalainen tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan voimakas tukija

Jenny ja Antti Wihuri

Merenkulkijan perintö: Antti Wihuri oli kotoisin Kustavista. Hän oli aluksi merimies, kunnes vuonna 1908 suoritti priimuksena merikapteenin tutkinnon. Hän oli myös mallastehtailija. Puolisoksi valikoitui Jenny Mäkelä ( 1884-1943 ), joka piti Antin ( 1883-1962) kurissa.

Toisen maailmansodan aikana Wihurin osakkeet siirtyivät SHO:lle. Niistä muodostui rahaston peruspääoma, 31 miljoonaa markkaa. Se oli iso rahasumma. Rahaston ensimmäinen kokous pidettiin 05.05.1942. Siinä päätettiin rahaston tarkoitusperät eli muun muassa henkisen ja taloudellisen viljelyn edistäminen, maamme jälleenrakennus ja maanpuolustus.

Vuonna 1953 aloitettiin rahaston palkintojen jako nimellä Sibelius – musiikkipalkinto. Säveltäjä Sibelius itse saikin ensimmäisen nimikkopalkintonsa. Wihurin rahaston pohjalta perustettiin myös merkittävä Fysiikan tutkimuslaboratorio. Sen ensimmäisen matematiikan stipendin sai akateemikko Rolf Nevanlinna.

Varatuomari Jukka Lehmusvirta esitelmöi

Rovaniemelle perustettiin uusi taidemuseo. Rahasto lahjoitti sinne teoksia, joita on nykyisin yli 3 200 kappaletta. Vuonna 2013 perustettiin Meilahden sairaalan yhteyteen tutkimus- ja kehitysrahasto teemanaan kylmätutkimus. Tuosta yhteydestä on tutkimukseen jaettu yhteensä 245 miljoonaa euroa.

Rahastolla on kaiken muun ohella 24 metrinen pelastusalus, Jenny Wihuri. Wihurin alkuperäisen luonteen, meriyhteyden lähtökohtaisesti rahasto tukee mm. Lontoon ja Hampurin sekä Vuosaaren merimieskirkkoja.

Walkerstalon yhteyteen on perustettu 13 kahvilaa ympäri Suomea. Martti Ahtisaaren CMI-järjestöä on tuettu vuonna 2014 puolella miljoonalla eurolla.

Sadanpäämies vastaanotti Jukka Lehmusvirralta isänsä, nyt jo edesmenneen Suomalaisen Klubin pitkäaikaisen johtotason toimijan ja Ruutiukkokerhon perustajajäenen Unto Lehmusvirran Ruutiukko-mitalin vuodelta 2008.

Säätiöt kuuluvat ns. kolmanteen sektoriin. Ne ovat voittoa tavoittelemattomia orgaaneja. Suomessa on 2 700 säätiötä, joista vanhimmat ovat 1800-luvulta. Säätiöiden taseen loppusumma on 20 miljardia ja taseen mediaanikoko on 1,3 miljoonaa euroa. Sadan suurimman säätiön taseen loppusumma muodostaa yli 80 prosenttia kokonaistaseesta.

Tiede, taide ja muu toiminta saivat säätiöiltä yli 500 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Säätiölain 1. luvun 2 pykälä määrittää tarkoin säätiöiden toiminnan perusteet.

Tiede, taide ja yhteiskunnallinen toiminta ovat Wihurin säätiön toiminnan perusta. Sen hallituksessa on 8 jäsentä, joista 4 vuoden jälkeen vaihtuu osa ( jos vaihtuu ).

Alat Muodot

Tiede Apurahat ja palkinnot

Taide Oma toiminta

Yhteiskunnallinen toiminta Apurahat, palkinnot, yhteistyö ja kumppanuudet

Apurahat: Vuoden 2019 rahassa on jaettu vuosina 1942-2020 yhteensä 343,8 miljoonaa euroa.

Viimeisin haku:

5 600 hakemusta 437 apurahaa

125 ME haettu 319 yksityistä henkilöä tai työryhmää

12,8 miljoonaa euroa myönnetty Näistä 126 kappaletta on kokovuotisia apurahoja eli niiden osuus on 80%.

Jakosuhde: Tiede 60%, taide 20%, yhteiskunnallinen toiminta 20%.

Taiteilijaresidenssit Helsingissä ja Rovaniemellä.

Tukikohteita ovat muun muassa CMI, Partio/Scout, Aseman lapset, Meripelastusseura, Suomen merimieskirkko. Vuonna 1983 sopimus Rovaniemen kaupungin kanssa. Lahjoituskokoelmissa yli 3 200 teosta Rovaniemellä.

Korundi-talo: Taide ja musiikki. Alueellinen kurssitoiminta on saanut tukea Raumalla 50 000 euroa ja Turussa 100 000 euroa.

Wihurin tutkimuslaitoksen tehtävät. Verisuonitutkimus ja monipuolinen ihmisen tutkimusala muutoinkin. Rahoitus 2 miljoonaa euroa vuosittain sekä ulkopuolinen tutkimusrahoitus. Työssä 30 henkeä. Wihurin nenäsumutteinen koronarokotetutkimus Seppo Ylä-Herttualan johdolla on merkittävää.

Salus-talo on merkittävä toimintakeskus.