KOORDINAATTORI MIKKO PITKÄNEN JA "SUOMALAINEN POLIISI MUUTTUVASSA MAAILMASSA".

Sisä-Suomen poliisialueeseen kuuluu 45 kuntaa. Poliisin resurssit ovat jatkuvasti vähenevät. Vähenevien resurssien vastapainoksi poliisiorganisaatio tekee monialaista yhteistyötä eri viranomaistahojen, kuntien ja järjestöjen kanssa.

Ylläpidetään OTO-verkostoa eli toimintaa oman toimen ohella tilannekuvan tuottamiseksi. Tilannekuva laajenee kattamaan koko Suomen ja koko Euroopan Unionin alueen esimerkiksi. Tällainen tilannekuva tarvitaan vaikkapa murtojen selvittelyssä ja muissakin omaisuusrikosselvittelyissä.

Suunnittelu on tärkeää, samoin toiminnan kohdentaminen. Turvallisuusasiat tärkeitä vaikkapa ulkomaalaistutkinnassa ottaen huomioon toimenpiteistä kenties seuraavat valitusprosessit. Ennaltaehkäisevä toiminta kuuluu perustoimintoihin. Pyritään myös esiintymään aina ”omilla kasvoilla”.

Sisä-Suomen poliisilla on ns. ennalta estävän toiminnan ryhmä:

  • toiminnan keskiössä ovat yhtäältä alle 18-vuotiaat
  • lähisuhdeväkivalta
  • radikalisoituminen

Toiminta on ns. ankkuritoimintaa ja nuo kolme ryhmää limittyvät usein toisiinsa. Lähisuhdeväkivalta käsittää tutkimuksen koko EU:n alueella ja siinä autetaan myös enenevässä määrin miehiä.

Piilorikollisuutta muun rikollisuuden ohessa pyritään myös selvittämään. Apua tulee antaa niin uhrille kuin tekijällekin.

Radikalisoituminen: Turun puukotustapahtuma sai poliisin rakentamaan säännönmukaisen uhkatoiminnon strategian. Siinä seurataan kirjoituksia netissä ja luodaan jokaiselle poliisilaitokselle oma seurantaorganisaatio.

Esimerkiksi opettajille kouluissa poliisi pyrkii kertomaan, miten uhkaavissa tilanteissa tulee toimia. Ennaltaehkäisevä lupahallinto on tärkeää tietyillä ammattialoilla, kuten järjestyksen valvonta, rakennustoiminta, ajolupavalvonta ( vaikkapa ikääntyvien ihmisten osalta), aselupahallinto ( luvattomat aseet pois ).

Viestintä ja sosiaalinen media

Erityisesti Posti on kärsinyt asemansa menetyksestä viestinnässä. Viestintä tarjoaa mahdollisuuden esimerkiksi ajotapavalvontaan, ratsioihin, rikostutkintaan ( varastettu omaisuus, epäillyt, suojaaminen ), katuturvallisuuteen…

Sisä-Suomen poliisilaitos:

  • 16 poliisiasemaa
  • 1 000 poliisia
  • 45 kuntaa
  • 770 000 asukasta

Suomen suurin poliisilaitos kaikkineen ulottuen pohjoisen ulottuvuuden Viitasaarelta eteläisen ulottuvuuden Sastamalaan.

1 poliisipäällikkö ja 3 apulaispoliisipäällikköä

Tavoitteena on Ankkuritoiminnan jalkauttaminen jokaiseen kuntaan vuoteen 2023 mennessä. Poliisin lisäresurssitarve on 1-2 poliisia / asema lisää. Todellisuudessa tehtävät lisääntyvät jatkuvasti pienemmällä joukolla suoritettavaksi. Siitä seuraa vakava työuupumus. Valtioneuvoston poliisin resurssien lisäyssuunnitelmat eivät pysty kattamaan edes poliisien eläköitymisestä aiheutuvaa henkilöresurssien pienenemistä.