Sulkavuoren keskuspuhdistamohankkeen päivän tilanne

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kari Lahtinen ja toimitusjohtaja Timo Heinonen alustivat hankkeen päivän tilanteesta.

Keskuspuhdistamohanke on todella mittava. Sitä voidaan luonnehtia 100 vuoden ratkaisuksi.

Keskuspuhdistamo-hanke:

  • Sulkavuoren keskuspuhdistamo
  • siirtoviemärit ( paine- ja viettoviemärit, pumppaamot, tunnelit)

Hankkeessa ovat mukana

-Tampere (71,2 % )

- Ylöjärven Vesi Oy ( 8,5 % )

- Kangasala ( 7,6 % )

- Pirkkala ( 5,1 % )

- Lempäälä ( 7,1 % )

- Vesilahti ( 0,5% )

Hallitus koostuu Pirkkalan, Lempäälän, Kangasalan, Ylöjärven ja Tampereen ( 5 ) nimeämistä jäsenistä.

Hankkeen kokonaisrahoitustarve on ( 10/2021 ) 346 milj. €, josta omaa 10,4%.

Keskuspuhdistamo-hanke:

+ Pyhäjärven tila paranee

+ Puhdasta jätevettä 100 000 kuutiota / vuorokausi

+ Hankkeen rahoitustarve 346 000 000 euroa ( 2021), muut kokonaisuuteen liittyvät työt 20 000 000 euroa

+ Rakennusvaiheen työllistävät vaikutukset merkittävät

+ 1,7 miljoonaa kuutiota louhetta eli yli 100 000 autokuormaa

+ Purettavien puhdistamojen rantatonteille rakennusoikeutta 203 000 kerrosneliömetriä

+ Mahdollistaa Hiedanrannan rakentamisen

100 vuoden ratkaisu!

+ Hankkeella turvataan jätevesien seudullinen käsittely pitkälle tulevaisuuteen kiristyvien lupaehtojen mukaisesti;

  • laajennettavuus
  • varmatoimisuus

+ Varaudutaan osakaskuntien väkiluvun kasvuun:

  • 2025: 368 000 as.
  • 2040: 429 000 as.

+ Tehostetaan jätevedenpuhdistuksen tasoa;

Pyhäjärven vesistökuorma alenee, kun puhdistamo otetaan käyttöön vuonna 2025:

  • fosfori 6,7 ( nyt 6,2 ) tn / a> 5,6 tn / a
  • orgaaninen aine ( BOD7 ) 140 tn/a> 120 tn/a
  • typpi 1 300 tn/a> 370 tn /a

Teksti: Jukka Sola
Kuvat: Timo Saari