Seppo Laalo: Suomen huoltovarmuudesta

Logistiikkajohtaja Seppo Laalo
Logistiikkaupseerit ry:n kunniapuheenjohtaja

Esitelmöitsijän lyhyt esittely

Seppo Laalo oli Oy Sinebrychoff Ab:n logistiikka-tuotantojohtaja ( oto-projektijohtaja Pietarissa 1998-2000 ).

Asiantuntijatehtävissä Sveitsissä, Ruotsissa, Saksassa, Virossa.

Yritysjohdon konsulttina eläkkeellä.

OTK/EKA

Eka:n markkinajohtaja, Eka:n valtakunnallinen osastopäällikkö, OTK-logistiikkakekskus, apulaisjohtaja.

Yhteiskunnallinen toiminta:

Tampere, Kaleva Rotaryklubi, kunniajäsen,

Logistiikkaupseerit ry, kunniapuheenjohtaja

Majuri res

Huoltovarmuus

Venäjäkokemus 1998-1999

+ Pietarin apulaispormestari Vladimir Putin

+ Putin loi Pietarissa ja presidentiksi tultuaan luottamuksen länsimaisille investoinneille.

+ Kaikki olimme ( olemme ) varmoja, että Venäjän elinkeinoelämä nousee vain ulkomaisin voimin.

+ Taitava harhautus, mutta oli liian taitava!

+ Mutta Venäjä on paikallaan vielä 2040

Pertti Niskala on uusi ruutiukko.

Venäjältä vetäytyviä, toimintansa keskeyttäviä tai supistavia yrityksiä

+ Alko, Atria, Fazer, Hesburger, Kesko, Kalevamedia, Kiilto, Konecranes, Nokia, Olvi, Orbis, Paulig, Purmo, SOK, Sanoma, Tietoevly, Valio, VR

+ Carlsberg, Harvia, Honkarakenne, John Deere Forestry, Kemira, Kone, Lappset, Metso Outotec, Metsä, Neste, Nordkalk, Orion, Ponse, Raisio, Reima, Storaenso, UPM, Uponor, Wärtsilä, YIT

+ Aspo, Bang&Bonsomer,Fortum, Huhtamäki, Nokian renkaat, Raute, Tikkurila, kuljetusliikkeet


Suomen historiaa ja ainoalaatuinen maanpuolustusjärjestelmä

+ Tanskalaiskollega 1990-luvulla: Miksi suomalainen yritysjohtaja toimii puolustusvoimien sodanajan organisaation päällikkönä?

+ Suomi kuului Ruotsiin 700 vuotta

+ Suomi kuului Venäjään 100 vuotta

+ Suomi itsenäistyi 1917

+ Suomi on päättänyt pysyä itsenäisenä

Suomen itsenäisyyden takana on koko kansa: valtiovalta, julkishallinto, poliisi, pelastustoimi, terveydenhuolto, puolustusvoimat reserviläisineen, maanpuolustusjärjestöt sekä elinkeinoelämä.

Puolustusvoimat ja sen huoltovarmuus

+ Maanpuolustustahto 2022: Asevelvolliset 82 %, kaikki 75 %

+ Yleinen asevelvollisuus

+ Korkeasti johdetut ja aseistetut puolustusvoimat

+ 280 000 sotilaan hyvin koulutetut sodan ajan joukot ja laaja koulutettu reservi

+ Vahvat ilmavoimat ( Hornetit, F-35 + aseistus ); rakenteilla neljä monitoimikor-vettia; pitkän kantaman ohjukset; tykistö

+ Kaikkien puolustushaarojen huoltovarmuudesta vastaa 2015 Tampereelle perustettu Puolustusvoimien Logistiikkalaitos

+ Pv:n Materiaalilaitos on ollut Tampereella vuodesta 1993

Huoltovarmuuskeskus HVK

+ Suomen huoltovarmuudesta vastaa Huoltovarmuuskeskus

+ Se on Työ- ja elinkeinoministeriön ( TEM ) alainen

+ Rahoitus Huoltovarmuusrahastolta valtion budjetin ulkopuolelta

+ Yhteistyötä ja toimintakykyä kehitetään ja vahvistetaan

+ Lakisääteinen tehtävä: Kehittää ja ylläpitää huoltovarmuutta Suomessa. HVK:lla on 60 hengen keskustoimisto ja pooleista sekä sektoreista muodostuva huoltovarmuusorganisaatio ja yhdistää huoltovarmuuskriittiset yritykset ja organisaatiot

HVK:n hallinto

+ Valtioneuvosto nimittää HVK:n hallituksen

+ Puheenjohtaja + viisi jäsentä TE-ministeriöstä, neljä jäsentä elinkeinoelämästä

+ Valtioneuvosto nimittää toimitusjohtajan

+ HV-neuvosto pitää yhteyttä yhteistyötahoihin

+ HVK:n tulee toimia suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti, mutta sen on pystyttävä räjähtävän nopeaan toimintaan uhkaskenaarion aikana

Poolit: Elintarvike, energia, finanssi, logistiikka, teollisuus, terveydenhuolto, tietoyhteiskunta

+ Poolit takaavat huoltovarmuuden käytännön toteutumisen. Ne vahvistavat HVK:n toimialajärjestöjen ja yritysten välisillä sopimuksilla kriisiajan varautumista

+ Poolit toimivat erinomaisesti. Ne ovat järjestelmän maanpuolustustahtoinen runko.

+ Haasteellisimmat: Energia, logistiikka, terveydenhuolto ( SOTE) ja tietoyhteiskunta; ( verkkovakoilu, verkkohyökkäykset )

HVK:n kehittämisohjelma 2030

+ HVK:n johtaminen: organisaatiokulttuuri, läpinäkyvyys, viestintä, valmiuden kohottamisjärjestelmän kehittäminen ja ylläpito

+ Riskien hallinta, havainnointi ja tilannekuvatoiminta: toimintamalli ja työkalut, HVK:n tilannetietoisuuden ja tilannekuvan sovittaminen kansalliseen kokonaiskuvaan

Ennakoinnin+analyysin linkitys varautumiseen

Tilannetiedon ja tilannekuvan jakaminen elinkeinoelämälle

Varmuusvarastointi

+ Fossiilisia polttoaineita 5 kk: tarve

+ Kivih. ja maakaasun korvaavia 2 kk:n tarve

+ Vilja 6 kk:n tarve

+ Siemenet 2-3 kk:n tarve

+ Rehuvalkuaiset 3-6 kk:n tarve

+ Lääkkeet 12 kk:n tarve

+ A-tarvikkeet riittävästi

+ Varmuusvarastointia on vuosikymmenten aikana kevennetty.

Logistiikka 2030-ohjelma

+ Huoltovarmuuden logistiikan kehittämisbudjetti seuraavaksi viisivuotiskaudeksi on 50 milj. €

+ Huoltovarmuuden logistiikka kehitetään toimivaksi sietämään vakavia häiriö- ja poikkeusoloja

+ Kehitetään koko yhteiskunnan yhteistyötä ja toimintakykyä

+ Hyödynnetään siviiliyhteiskunnan logistiikkapalvelut ja infrastruktuuri

+ Siviilisektorin varautuminen koskee laajasti koko maanpuolustusta

+ Siviilisektorin logistiikkapalvelut tuottavat myös sotilaallisia palveluita sotilaallisissa poikkeusoloissa

Väestön päivittäistavaroiden huolto kriisiaikana

+ Kotitalouksilla 72 h/hlö kotivara

+ Keskusliikkeiden logistinen järjestelmä: Alkutuotanto>teollisuus, tuonti>logistiikkakeskukset>terminaalit>2800 kauppaa

+ Järjestelmässä 10-20 päivän tavarat. Toimitukset 2-7 kertaa viikossa kauppoihin. Kuljetuksista vastaavat kauppa ja teollisuus.

+ Logistiikkakeskuksia viisi: Inex Sipoo 195 000 m2, Kesko Hakkilassa, Nurmijärvelle tulossa samanlainen kuin Inexillä, saksalaisella LIDL,illä on kolme lo-gistiikkakeskusta

+ Toiminta on erittäin keskittynyttä – automatisoitua ja haavoittuvaa

+ Kyberriskien hallinta ei ole vain IT-riskien hallintaa, vaan koko liiketoiminnan riskien ja jatkuvuuden hallintaa ( P. Mäkinen Kesko )

Alkutuotannon omavaraisuus 2022

+ Satokausi -21 vain 70 % vuoden -20 sadosta

+ Yara tuplasi lannoitehinnat, lopetti myynnin

+ Siilinjärven apatiittikaivos toimii ( fosfaatti )

+ Viljatilan v. -21 tulos parempi kuin v. -20 ( hinnat )

+ Omavaraisuuteen tarvitaan normaalitaso -22

+ Maataloudelle 300 milj. € tukea -22

+ Tuottajien, teollisuuden ja kaupan hinnoittelu?

Logistiikan kotimaisuusaste liian pieni

+ Tuonti 80 % ja vienti 90 % meriteitse

+ Suomen kauppamerenkulku toimii ulkomaisen lipun alla paitsi kahdeksan laivaa, jotka Ilmarinen ja HVK ostivat Neste Oililta öljykuljetuksiin. Entä jatkossa?

+ Viking-linella, Eckeröllä ja Aurora Botnialla on henkilö- ja rekkakuljetuksia

+ Containerships myyty CMA CGM:lle ( maailman 4. suurin )

+ Finnlines on myyty italialaiselle Grimaldi Groupille

+ LNG-laiva ensi talveksi

Tavaraliikenne maanteillä

+ Tuonti- ja vientikuljetusten kuljetukset 50 - prosenttisesti ulkomaisella kalustolla, josta 80 prosenttia venäläistä

+ Krooninen kontti- ja kuljettajapula

+ Verkkokauppa uutena

+ Diesel - polttoaineen hinta/biopolttoaine kotim.

+ Kuljetusten hinnat

Lainsäädännön on mahdollistettava nopea päätöksenteko kriisitilanteissa

+ Perustuslaki päivitettävä: yksilönsuoja on liian tiukka valtion kokonaisetua suojeltaessa kriisiaikoina

+ Valmiuslaki on päivitettävä tulevaisuuden vaatimuksia vastaavaksi (valmistelussa + rajaturvallisuus )

+ Tartuntatautilaki päivitettävä tulevaisuutta varten

+ Mahdollistettava nopea johtaminen, nyt liian hidasta

+ ” Syvä rauhantila” veltostuttaa järjestelmät; vaativat jatkuvaa päivittämistä ja koulutusta

+ Korona herätti ”terveellisesti” huoltovarmuuteen

Ministeriötason organisointeja

+ Huoltovarmuusvastuu kuuluu elinkeinoministerille ( Lintilä ), ei työministerille (Haatainen ). Se on yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa ja se on ammattitaito-kysymys

+ Huoltovarmuusministerityöryhmä toimii jo

Selonteko turvallisuusympäristön muutoksesta 14.4.2022

+ Tiivistyvä pohjoismainen yhteistyö

+ EU-tason tiivistyvä yhteistyö

+ EU-tason strategiset varmuusvarastojärjestelmät

+ Naton huoltovarmuusvarastojärjestelmät

+ Julkisen- ja huoltovarmuusjärjestelmän yhteistyö

+ Kriittisen infrastruktuurin turvaaminen

+ Puolustusvoimien materiaalista valmiutta parannetaan

+ Kriittisen materiaalin ylläpito tuotantolaitoksiin turvataan investoimalla henkilöstön osaamiseen

+ Kansallinen omavaraisuus – kansainvälinen yhteistyö

+ Puolustusvoimien toimintakyky kansallisin voimin

+ Huoltovarmuusselonteko syyskuussa 2022