DI Ilkka Mäntyvaara: Hissien historiaa

Hissien historia on itse asiassa vuosituhantinen. Tietynlaisia hissejä oli jo antiikin aikana. Sähkövoimaa ei ollut, mutta innovatiivista mieltä sitäkin enemmän. Apostoli Paavalin koti oli hissillinen sikäli, että hänet pelastettiin pakenemaan kodistaan Tarsosta, nykyisen Turkin alueelta kolmen avustajan saadessa pakokorin kulkemaan yli muurin.

Mont St Michelin luostarin hissistä 1200-luvulta saimme nähdä kuvan. Se oli vinohissi. Hissejähän tehtiin jopa 15 asteen nousukulmilla. Käyttövoimana olivat apinat.

Vuonna 1743 tehtiin ensimmäinen varsinainen henkilöhissi Versailles,n linnaan.Vuonna 1793 venäläiset kehittivät ruuvimutterihissin, mikä perustui ruuvin ja mutterin ”konklaaviin”.

Wieliczkan suolakaivoksen hissin käyttövoimana oli hevoskierto. Varsat vietiin aivan pieninä kaivokseen, missä ne varttuivat hevoskiertoisiksi hissin operaatto- reiksi. 1800-luvulla hydraulinen sylinteri oli korin tai lavan alla.

1830-luvulla tulivat käyttöön hissitekniikassa tasavirtamoottorit. Teräsköysihissit kehitettiin 1840-luvulla kuin myös samalle periaatteelle rakentuneet riippusillat. Teräsköydet muodostuivat 6x19 millin vahvuuksista.

Otisin turvalaite tuli käyttöön vuonna 1852. Koppi oli nähtävissä vielä 1980-luvulla Hollannin hissimuseossa. Elisha G Otis piti New Yorkin maailmannäyttelyssä vuonna 1854 esittelyn hissistään. Otisin pojilla oli 53 patenttia alaan liittyen.

Esitelmöitsijä selvitteli hissin kiilatarraimen periaatteen. Kiilatarraimessa on tarrainkiila sekä koriin kiinnitetty tarrainpesä. Samoin luisutarrain tuli selvitetyksi. Siemensin sähkömoottorilla varustettu hammastankohissi sai myös esittelynsä. Vetopyöräkytkin, jossa on erillinen tarkkuusasetusmoottori, tuli myös selvitetyksi.

Tuhottujen World Trade Centerin tornien hissit edustivat modernia hissitekniikkaa.

Vaihtovirtamoottori otettiin käyttöön hisseissä 1880-luvulla. Nikola Tesla oli merkittävä tekniikan kehittäjä. Häntä pidetään yhtenä nykyhistorian merkittävimmistä keksijöistä. Nikola Tesla osallistui muun muassa nykyaikaisen sähköenergian jakelulle ja käytölle keskeisten vaihtovirran, monivaihejärjestelmän ja oikosulkumoottorin kehittämiseen. Vuonna 1889 tuli ensimmäinen sähkömoot- torihissi. Siemens puolestaan kehitti vuonna 1881 hammastankohisssin.

Otis kehitti vuonna 1903 vaihteettoman vetopyöräkoneiston. Vuonna 1947 transistorin keksivät yhdysvaltalaisen Bell Telephone Laboratoryn fyysikot Walter Brattain ja John Bardeen. Se toi osaltaan kehitystä hisseihin. Mikroprosessoriohjaukset tulivat kuvaan 1960-luvun lopulla.

Ensimmäiset valtakunnalliset määräykset hisseistä tulivat maassamme voimaan vasta vuonna 1934. Vuonna 1918 oli otettu käyttöön Strömbergin ensimmäinen hissi ( Kone Oy). Määräys veräjättömästä hissistä tuli voimaan vuonna 1950.

Hissien nopeudessa saavutettiin maassamme 3 m/s nopeus vuonna 1966. Näsinneulan hissin nopeus on 6 m/s. Euroopan Unioni ei rajoita hissien nopeuksia. Ensimmäiset liukuportaat tulivat Turkuun vuonna 1926 ja Tampereelle EKA:aan, myöhempään Prismaan, 1960-luvun lopulla.

Uutta kehitystä edustaa Otis GEN 2 hissityyppi, missä on vaihteeton koneisto kuilun yläosassa. Ohjauskaappi on kuilun oven vieressä. Hississä on taajuusmuuttajakäyttö, pienet veto- ja taittopyörät. Koria kannattaa teräslankavahvisteinen muovihihna.

Teksti: Jukka Sola
Kuvat: Pentti Väänänen