Klubin johtokunta 2018

Johtokunnan puheenjohtaja
hallintotieteiden tohtori , professori
Pasi-Heikki Rannisto
pasi-heikki.rannisto@uta.fi 

Johtokunnan varapuheenjohtaja
kenraalimajuri evp Kalervo Sipi
kalesipi@tpnet.fi

Klubin esimies
FT Mikko Turunen
mikko.j.turunen@gmail.com

Klubin varaesimies 
toimittaja Arto Murtovaara
arto.murtovaara@pp.inet.fi


Johtokunnan jäsenet

toimitusjohtaja Kirsi Koski
kirsi.koski@toas.fi

rakennusneuvos Seppo Mäkinen
seppo.ains.makinen@gmail.com 

opetusneuvos Jukka Sola
jukka.sola@elisanet.fi

TkT Kalevi Nikkilä
kalevi.nikkila@pp1.inet.fi 

kiinteistöneuvos Ilkka Saarinen 
ilkka.saarinen@iisoy.fi 

pankinjohtaja Jorma Salovaara
jormasalovaara@kolumbus.fi

Toimihenkilöt

Johtokunnan sihteeri

Jonna Hjelt
sihteeri@tampereensuomalainenklubi.fi
040-737 3700

Klubin taloudenhoitaja

Ritva Tiainen
ritva.tiainen@apunatar.fi
050 376 0597

Jäsenrekisterin hoitaja

hallintotieteiden yo
Henri Rusila
0400 494 314


jasenrekisteri@tampereensuomalainenklubi.fiTyöryhmät 2018

Hallinto- ja taloustyöryhmä
Pj Seppo Mäkinen, seppo.ains.makinen@gmail.com
Jäsenet Ilkka Saarinen, Ritva Tiainen. Ravintoloitsija Christina Suomeninen puhe- ja läsnäolo-oikeudella, kun käsitellään ravintolatoimeen liittyviä asioita.

Jäsentyöryhmä
Pj Jorma Salovaara, jormasalovaara@kolumbus.fi
Jäsenet: Riitta Aspila, Mariitta Hurme, Seppo Leskinen ja Markku Rauhalahti

Ohjelmatyöryhmä
Pj Mikko Turunen, mikko.j.turunen@gmail.com
Jäsenet: Harry Kronqvist, Tuija Majuri, Kalevi Nikkilä, Ritva Tiainen, Timo Tulosmaa

Tiedotustyöryhmä
Pj Arto Murtovaara, arto.murtovaara@pp.inet.fi
Jäsenet: Irmeli Joikilampi, Seppo Leskinen, Esko Raskila, Timo Tulosmaa ja Marjut Jouhki sihteeri.

Toimikunnat 2018

Syyskokouksen valitsemat toimikunnat
Ruutiukot: Jukka Sola (Sadanpäämies), Markku Rauhalahti (sihteeri), Timo Tulosmaa (siht,) Pentti Väänänen (siht,), Matti Kataja, Pertti Laakkonen, Ilkka Mäntyvaara ja Vesa Rinkinen

Klubinaiset: Jaana Jääheimo (pj) Mariitta Hurme, Johanna Huttunen, Riitta Sommarberg, Marjaana Tulosmaa ja Milla Anttila

Biljardi: Seppo Leskinen (pj), Kristian Rastas (siht/th), Raimo Laaja, Veijo Pitkänen, Jorma Sirén, Erik Stenman, Niilo Tolmunen ja Torsti Tanskanen

Golf: Jorma Salovaara (pj) Esa Koljonen, Tuomo Pälviranta ja Helena Raunio.

Keskiviikkokerho: Seppo Leskinen (pj) Kari Oksanen (siht) Olli Mäkinen (th) Kari Mäkinen, Reijo Salmi ja Rainer Toiminen

Kirjanmerkkikerho: Mikko Turunen (pj)

Gastronominen kerho: Kalevi Nikkilä (pj) Jorma Salovaara (siht), Silja Minkkinen-Poikolainen, Eeva-Kaisa Mäkinen ja Teuvo Vastamäki

Kirkkovenekerho: Timo Tulosmaa (pj), Markku Määttänen ja Tuure Mutikainen

Johtokunta sekä toimihenkilöt, toimikunnat ja työryhmät

Klubin asioita hoitaa hallitus, jota nimitetään johtokunnaksi. Johtokunnan tehtävänä on hoitaa Klubin taloudellisia asioita, kantaa ja vastata Klubin puolesta ja edustaa sitä. Klubin esimiehen tehtäviin kuuluu johtaa Klubin aatteellista toimintaa, vastata Klubin kokousten asiasisällöstä ja johtaa niissä puhetta. Esimiehen päävastuualue on ohjelmatoiminta ja varaesimiehen tiedotustoiminta.

Klubin toimihenkilöt:
- Johtokunnan sihteeri huolehtii johtokunnan sekä klubin kokousten sihteeritoiminnoista
- Rahastonhoitaja (isännöitsijä) hoitaa Klubin taloushallintoa
- Jäsenkirjuri hoitaa jäsentiedostoja
Toimihenkilöiden yhteystiedot alla.

Syyskokouksen nimeämät kahdeksan toimikuntaa ovat
Biljarditoimikunta, Gastronomisen kerhon toimikunta, Golftoimikunta, Keskiviikkokerhon toimikunta, Kirjanmerkkikerhon toimikunta, Kirkkovenetoimikunta, Klubinaiset-toimikunta, ja Ruutiukot-toimikunta; ks. luettelot ko. harrastuskerhojen yhteydessä.

Johtokunnan alaisena toimii viisi työryhmää: hallinto- ja taloustyöryhmä, jäsentyöryhmä, ohjelmatyöryhmä, tiedotustyöryhmä ja tulevaisuussuunnittelutyöryhmä; ks. luettelo sivun alaosassa.

Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset

Klubin toimintasuunnitelma 2018

Toimintakertomus 2017

Johtokunta 2018
Ylärivissä vasemmalta: Johtokunnan jäsen Ilkka Saarinen, jäsen Jukka Sola, sihteeri Jonna Hjelt, jäsen Jorma Salovaara, jäsen Kirsi Koski, jäsen Seppo Mäkinen, jäsen Kalevi Nikkilä.

Eturivissä vasemmalta: Taloudenhoitaja Ritva Tiainen, varapuheenjohtaja Kalervo Sipi, puheenjohtaja Pasi-Heikki Rannisto, esimies Mikko Turunen ja varaesimies Arto Murtovaara.

  

Klubin johtokunnan puheenjohtaja

Pasi-Heikki Rannisto

Klubin esimies 

Mikko Turunen

 
Klubin johtokunnan varapj 
Kalervo Sipi

Klubin varaesimies
Arto Murtovaara