Klubin johtokunta 2016

Johtokunnan puheenjohtaja
hallintotieteiden tohtori Pasi-Heikki Rannisto
pasi-heikki.rannisto@uta.fi 

Johtokunnan varapuheenjohtaja
kenraalimajuri evp Kalervo Sipi
kalesipi@tpnet.fi

Klubin esimies
professori Risto Harisalo
Risto.Harisalo@uta.fi 

Klubin varaesimies
toimittaja Arto Murtovaara
arto.murtovaara@pp.inet.fi

Johtokunnan jäsenet

toimitusjohtaja Kirsi Koski
kirsi.koski@tampere.fi

rakennusneuvos Seppo Mäkinen
seppo.ains.makinen@gmail.com 

diplomi-insinööri Ilkka Mäntyvaara
ilkka.mantyvaara@luukku.com

TkT Kalevi Nikkilä
kalevi.nikkila@pp1.inet.fi 

isännöitsijä Ilkka Saarinen 
ilkka.saarinen@iisoy.fi 

pankinjohtaja Jorma Salovaara
jormasalovaara@kolumbus.fi

Toimihenkilöt

Johtokunnan sihteeri

Sointu Lanki

sointula@kolumbus.fi

Klubin taloudenhoitaja

Ritva Tiainen

ritva.tiainen@veranta.fi

050 376 0597

Jäsenrekisterin hoitaja

hallintotieteiden yo Henri Rusila

jasenrekisteri@tampereensuomalainenklubi.fi

0400 494 314

Johtokunta sekä toimihenkilöt, toimikunnat ja työryhmät

Klubin asioita hoitaa hallitus, jota nimitetään johtokunnaksi. Johtokunnan tehtävänä on hoitaa Klubin taloudellisia asioita, kantaa ja vastata Klubin puolesta ja edustaa sitä. Klubin esimiehen tehtäviin kuuluu johtaa Klubin aatteellista toimintaa, vastata Klubin kokousten asiasisällöstä ja johtaa niissä puhetta. Esimiehen päävastuualue on ohjelmatoiminta ja varaesimiehen tiedotustoiminta.

Klubin toimihenkilöt:
- Johtokunnan sihteeri huolehtii johtokunnan sekä klubin kokousten sihteeritoiminnoista
- Rahastonhoitaja (isännöitsijä) hoitaa Klubin taloushallintoa
- Jäsenkirjuri hoitaa jäsentiedostoja
Toimihenkilöiden yhteystiedot alla.

Syyskokouksen nimeämät kahdeksan toimikuntaa ovat
Biljarditoimikunta, Gastronomisen kerhon toimikunta, Golftoimikunta, Keskiviikkokerhon toimikunta, Kirjanmerkkikerhon toimikunta, Kirkkovenetoimikunta, Klubinaiset-toimikunta, ja Ruutiukot-toimikunta; ks. luettelot ko. harrastuskerhojen yhteydessä.

Johtokunnan alaisena toimii viisi työryhmää: hallinto- ja taloustyöryhmä, jäsentyöryhmä, ohjelmatyöryhmä, tiedotustyöryhmä ja tulevaisuussuunnittelutyöryhmä; ks. luettelo sivun alaosassa.

Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset

Klubin toimintasuunnitelma 2017

Toimintakertomus 2016

Johtokunta 2017

  Ylärivissä vasemmalta: Ilkka Saarinen, Jorma Salovaara, Ilkka Mäntyvaara, Seppo Mäkinen ja Kalevi Nikkilä.

   Eturivissä vasemmalta; esimies Risto Harisalo, Kirsi Koski, puheenjohtaja Pasi-Heikki Rannisto, varapuheenjohtaja Kalervo Sipi, sihteeri Sointu Lanki  ja  varaesimies Arto Murtovaara

   

  

Työryhmät 2017

Hallinto- ja taloustyöryhmä
Pj Erkki Uusi-Rauva, erkki.uusi-rauva@kolumbus.fi
Jäsenet  Seppo Koivisto, Seppo Mäkinen, Henri Rusila ja  Ritva Tiainen

Jäsentyöryhmä
Pj Jyrki Pentinlehto, jyrki.pentinlehto@gmail.com
Jäsenet Riitta Aspila, Mariitta Hurme, Seppo Leskinen ja Markku Rauhalahti

Ohjelmatyöryhmä
Pj Risto Harisalo, Risto.Harisalo@uta.fi
Jäsenet Harry Kronqvist, , Tuija Majuri, Kalevi Nikkilä, Ritva Tiainen, Timo Tulosmaa ja Sointu Lanki, sihteeri

Tiedotustyöryhmä
Pj Arto Murtovaara, arto.murtovaara@pp.inet.fi
Jäsenet Risto Harisalo, Irmeli Joikilampi, Seppo Leskinen, Esko Raskila, Markku Rauhalahti, Matti Salonen, Timo Tulosmaa ja Marjut Jouhki.

Klubin johtokunnan puheenjohtaja
Pasi-Heikki Rannisto

Klubin esimies 
Risto Harisalo

 
Klubin johtokunnan varapj 
Kalervo Sipi

Klubin varaesimies
Arto Murtovaara