Tapahtumien muistiot

<< Palaa
07

Kapteeni evp Timo Hakala on tehnyt suuren työn sota-aikaisten karttojen digitalisoimiseksi. Hän kertoi, että sota-aikaisten tapahtumapaikkojen sijainninmääritystä vaikeuttaa käytössä olleiden karttojen erilaisuus ja tämä on johtanut siihen, että sotahistoriamatkoilla eri oppaiden näyttämät paikat voivat saman tapahtuman osalta erota toisistaan huomattavastikin.

Kartan digitalisointi alkaa paperikartan skannaamisella jpg-tiedostoksi. Skannattu kartta voidaan muuttaa numeeriseen muotoon esim. OziExplorer-ohjelmalla, jossa määritellään kartan perustiedot ja annetaan 3 – 6 koordinaattipistettä kartalta. Tallennuksen jälkeen pohjakartta on valmis ja paikkojen määrittely voi alkaa. Google Mapsissa voidaan sitten luoda oma kartta, johon siirretään karttapisteet OziExplorer-ohjelmassa luoduilla paikkatiedostoilla. Näin saadulla kartalla voidaan suunnistaa tarkasti ao. tapahtumapaikalle  Katso yksityiskohtainen esitelmäaineisto ja siihen sisältyvät karttalinkit tästä linkistä.

 

Esitelmällä oli runsaasti kuulijoita ja esitelmöitsijälle tehtiin useita kysymyksiä tästä vaikeasta aiheesta.

 

Esitelmöitsijä palkittiin Jukka Kyöstin ja Synnöve Fromin kirjalla "Suomalaisena SS-miehenä itärintamalla".

Teksti: Ilkka Mäntyvaara

Kuvat: Pentti Väänänen

Kapteeni evp Timo Hakala: Topografikartalta Google Mapsiin. Sijainninmäärittelytekniikat sotahistorian tutkijan työkaluina